АИБМ Обучение

    Стратегия за миграция и интеграция

Република България прие нова "Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2011 - 2020" още...

               Програми за интеграция

Националната Програма за Интеграция на Бежанци НПИБ е насочена към чужденци с бежански или хуманитарен статут и осигурява равен достъп до права, активно и равностойно участие в изграждането на българското общество.

                             Проекти

     "Има хляб за всички под слънцето"

Проект "Имигранти: Има хляб за всички под слънцето" се финансира от ЕИФ и реализира от "Интелдей солушънс" в партньорство с АИБМ.

~~ ~~ ~~

 

   "Мигранти, права и интеграция" MRIP 

"Мигранти, права и интеграция: от практика към политика" е проект на ENAR, финансиран от Европейската Програма за Интеграция и Миграция EPIM.

 

"Тулкит за работа по интеграция на местно ниво" е разработен в рамките на  MRIP и е представен на заключителната конференция по проекта, 26 ноември 2011 в Брюксел.

 

    Справочник на нормативните актове

    Образование на бежанци и мигранти

          Непридружени деца бежанци

  Наръчник по интеграция трето издание

 

 

Асоциация за Интеграция на Бежанци и Мигранти АИБМ е неправителствена организация за обществено полезна дейност в областта на интеграцията на бежанци и мигранти.  

 

От май 2008 АИБМ е член на Българския Съвет за Бежанци и Мигранти БСБМ.

 

Цели

Разпространение на международния опит и най-добрите практики в процеса на работа с бежанци и мигранти, тяхната адаптация и интеграция

Утвърждаване на международните и европейски стандарти в работата с бежанци и мигранти

Участие в разработване на дългосрочна национална стратегия за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество

Участие в усилията на държавата и обществото за защита на мигрантите срещу всички форми на расизъм и ксенофобия и съдействие за предотвратяването им

 

Дейности

Разработване на интеграционни модели и отделни компоненти на националната стратегия за интеграция на бежанци и мигранти

Кампании за набиране на средства за реализиране на проекти и програми, свързани с решаване на проблемите в адаптацията и интеграцията на бежанците и мигрантите

Информационни кампании против дискриминационни, расистки и ксенофобски настроения и прояви към бежанците и мигрантите

 

Партньори

 

  Държавна агенция за бежанци

 

 Български Червен Кръст

 

Български Съвет за Бежанци и Мигранти

 

Български хелзинкски комитет

 

Съвет на жените бежанки в България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stats counter
HTML Counter