АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ АИБМ
 
начало за нас помощ >> контакти

партньори

връзки

           
             български  english

Национална Програма за Интеграция на Бежанците 2008-2010

Програмата е насочена към всички чужденци, получили бежански или хуманитарен статут в Република България за осигуряване на равен достъп до права, за активно и равностойно участие в изграждането и развитието на българското общество  виж още...

 

Подкрепете АИБМ

 

Можете да подпомогнете АИБМ, кото направите дарение, станете доброволец или член на Асоциацията

кликнете тук за повече информация

Публикации

Българският опит във Висшето Образование по Социална Работа с Бежанци

виж още публикации...

Документи

 

Закон за Убежището и Бежанците

виж още документи...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ЗА НАС

          Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти е сдружение с нестопанска цел, регистрирано на 22 юли 2004 година. Асоциацията е юридическо лице за извършване на обществено полезна дейност в областта на интеграция на бежанците и мигрантите, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Учредители на Асоциацията са социални работници, юристи, журналисти, учители, студенти и други.

          От май 2008 Асоциацията е член на Българския Бежански Съвет.


Председател на УС
Маринела Гаврилова Радева

 

                              Основни цели на асоциацията:

 • Разпространение на международния опит и най-добрите практики в процеса на работа с бежанци и мигранти, тяхната адаптация и интеграция;
   

 • Утвърждаване на международните и европейски стандарти в работата с бежанци и мигранти;
   

 • Оказване на съдействие при разработване на дългосрочна национална стратегия за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество;
   

 • Участие в задълбочаването на диалога с гражданското общество по проблемите на бежанците и мигрантите;
   

 • Съдействие при интеграцията на бежанците и мигрантите в българското общество;
   

 • Представяне на проблемите на бежанците и мигрантите в общественото пространство;
   

 • Обучение на служители от държавния и неправителствен сектор, органите за местно самоуправление по всички аспекти в работата с бежанци и мигранти;
   

 • Оказване на съдействие за подобряване системата на координация между държавния и неправителствения сектор по проблемите на бежанците и мигрантите;
   

 • Активно участие в усилията на държавата и обществото за защита на бежанците и мигрантите срещу всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия и съдействие за тяхното предотвратяване;
   

 • Активно участие в процеса на изграждане на мрежата от правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на бежанците и мигрантите, на национално, регионално и европейско ниво
   

 •  Стимулиране задълбочаването на национално ниво на сътрудничеството на неправителствения сектор с основните международни организации, които имат отношение към проблемите на бежанците и мигрантите.

  Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:
   

 • Разработване на интеграционни модели или отделни компоненти на националната стратегия за интеграция на бежанци и мигранти;
   

 •  Разработване на проекти и програми за интеграция и адаптация на бежанците и мигрантите в българското общество;
   

 • Осъществяване на сътрудничество и взаимодействие със сродни правителствени и неправителствени органи и организации в страната и в чужбина по проблемите на бежанците и мигрантите;
   

 •  Кампании за набиране на средства за реализиране на проекти и програми, свързани с решаване на проблемите в адаптацията и интеграцията на бежанците и мигрантите;
   

 •  Извършване на проучвания на проблемите в адаптацията и интеграцията на бежанците и мигрантите;
   

 • Участие в международни програми и проекти;
   

 • Информационни кампании сред българското общество за разясняване на международните ангажименти на България в областта на миграцията и убежището, както и основните права и задължения на бежанците и мигрантите;
   

 • Информационни кампании сред българското общество за недопускане на дискриминационни, расистки и ксенофобски настроения и прояви към бежанците и мигрантите;
   

 • Организиране на курсове за запознаване на бежанците и мигрантите с езика, историята, бита, културата на българския народ, с ролята и дейността на българските държавни институции, органи на местно самоуправление и не правителствени организации;
   

 • Консултантски услуги по правата и задълженията на бежанците и мигрантите в България;
   

 • Организиране на курсове по разработване на национални и транснационални проекти за финансиране от Европейския съюз (разработване, осъществяване, оценяване и отчитане на проекти);
   

 • Консултантски услуги по кандидатстване за финансиране от Европейския съюз (фондове, програми, достъп, възможности, изисквания, проекти, сътрудничество).

   

 

     
 
Всички права запазени АИБМ  2006 ::     помощ   |   контакти